AVISO LEGAL. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

24.05.2018

AVISO LEGAL. POLITICA DE PRIVACIDADE

[Seguir lendo]

POLÍTICA DE PRIVACIDADE. AVISO LEGAL

24.05.2018

Este documento contén as principais condicións xerais que rexen o acceso e o uso, así como coa privacidade das usuarias e usuarios, nos sitios e servizos en liña da Fundación Galiza Sempre (en diante FGS). É de aplicación para todos os sitios e servizos da FGS na internet en que apareza esta declaración ou que inclúen unha ligazón a ela.

[Seguir lendo]

DEREITOS DOS POBOS DE EUROPA. ENCONTROS INTERNACIONAIS

16.04.2018

DEREITOS DOS POBOS DE EUROPA. ENCONTROS INTERNACIONAIS
Os pobos de Europa e a articulación dos seus dereitos na UE e nos seus Estados membros

[Seguir lendo]