MEMORIA Actividades destacadas ano 2017

FUNDACIÓN GALIZA SEMPRE

Dosier resumo onde destacamos as accións máis importantes levadas a cabo no ano 2017 pola Fundación Galiza Sempre.