Conta de Resultados e Balances da Fundación Galiza Sempre | Exercicio 2015